# محبوب_ها
نا مه ای برای مامان و بابا از ترفه سراج الدینبه نام خدا                                 شروعسلام مامان این نامه از ترفه من ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 11 بازدید
یا خیر الطبیب مجروحمان را دو سه روز پیش برده بردیم پیش طبیبش- برای کشیدن بخیه- طبیب مشغول کارش بود و بیمار ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 12 بازدید
الهی هب لی کمال الانقطاع الیک...... ماه شعبان با تمام زیبایی هایش رسید......رجب که از دست رفت ، خدا کند قدر ... ادامه مطلب
/ 81 نظر / 12 بازدید