# عشق
به والعصر می اندیشم..... به اینکه تمام انسانها در خسران و زیانی جبران نا پذیرند...... هر روز را به شب می دوزیم ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 16 بازدید