# حرف_دل
سلام!!! به چشم هایت دقت کرده ای؟ من..... شیشه نگاهم که می شکند آسمان را کوچک و بارانی می بینم! آی آسمان!! تو بزرگ نبودی مگر؟ چشمهء ... ادامه مطلب
/ 72 نظر / 14 بازدید
یاکاشف الکرب گفت : چرا گریه می کنی؟گفتم : این گریه نیست!!! حرف دل است..........می خواست کلامی!جمله ای!سخنی! شود و از ... ادامه مطلب
/ 67 نظر / 13 بازدید
وقتی در شرجی اقیانوس زیر نم نم باران قدم بزنی.....دلت بگیرد و......دور باشی....... خیلی دور.......بیایی خانه...هوا آرام بگیرد ولی تو ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 14 بازدید
تو را که نگاه می کنم دلم می خواهد پنجره را ببندم تا کمتر از خودم بدم بیاید! تو بیا و دریای دل مرا خورشید ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 15 بازدید