# حرف_دل
سلام!!! به چشم هایت دقت کرده ای؟ من..... شیشه نگاهم که می شکند آسمان را کوچک و بارانی می بینم! آی آسمان!! تو بزرگ نبودی مگر؟ چشمهء ... ادامه مطلب
/ 72 نظر / 16 بازدید