# حرف_دل
یا دلیل المتحیرین ... با بغضی که گره خورده در گلو و قفلی که زده اند به دهان می رفت و در کویرِ سکوتِ زندگی ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 12 بازدید
سلام!!! به چشم هایت دقت کرده ای؟ من..... شیشه نگاهم که می شکند آسمان را کوچک و بارانی می بینم! آی آسمان!! تو بزرگ نبودی مگر؟ چشمهء ... ادامه مطلب
/ 72 نظر / 12 بازدید