بسم الله

گفت : غلامی خریدم.

گفتم اش : نامت چیست؟

گفت : هر چه تو بنامی همان است.

گفتم : چه غذایی دوست داری؟

گفت: هر غذایی تو بدهی.

گفتم: چه لباسی را می پسندی؟

گفت : هر لباسی تو بر تنم کنی.

گفتم: چه کاری را ترجیح می دهی؟

گفت: هر کار را تو بخواهی.

گفتم: چیزی نمی خواهی؟

گفت: بنده را چه به خواستن؟

با خود گفتم: ای مسکین تو در همه ی عمر چنین بنده ی خدا بوده ای؟

/ 5 نظر / 6 بازدید
حاج علی

بنده تسلیم حق و راضی به رضای الهی بودن نهایت یندگی است . دعا کنید توفیقش را بیابیم التماس دعا

مداحی

نه والله... نبوده ام چنان... کاش که باشم...

عاشق شهادت

خوشا به حال تون ....خوشا به حال شمايي که پرواز را برگزيديد و همراه با سينه سرخان مهاجر به سمت سبز بهار کوچ کرديد ... ! مختصري از درد ودل هاي برادر زاده هاي شهيدان محمدزاده که ادامه آن را در وبلاگ سرافرازان مطالعه فرماييد ***************************************** منتظر حضور سبز و گرما بخشتون هستم ***************************************** الهي شهيد شي

یوسف

سلام... این حکایت بارها با خویش گفتم... بندگی لیاقت می خواد واقعا... دعامون کنین اونجا.... دیده بان برج مینو

خیبرشکن

سلام بنده بودن مقامی ست که آسان ندهند در لفظ پایین است و در معنی عظیم