پست های ارسال شده در دی سال 1386

یا خیر الطبیب مجروحمان را دو سه روز پیش برده بردیم پیش طبیبش- برای کشیدن بخیه- طبیب مشغول کارش بود و بیمار ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 18 بازدید