پست های ارسال شده در آبان سال 1386

یا خیر المقصودین خسته ام ... خویش را شکسته ام ... های های گریه را اقامه بسته ام... غیرتم نهیب می زند که چرا ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 22 بازدید
یا دلیل المتحیرین ... با بغضی که گره خورده در گلو و قفلی که زده اند به دهان می رفت و در کویرِ سکوتِ زندگی ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 19 بازدید