پست های ارسال شده در مهر سال 1383

اللهم عجل لوليک الفرج ....... قلب من پاره پاره شده در هوای تو                              هر پاره صفحه ايست ز مدح و ثنای ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 16 بازدید