پست های ارسال شده در شهریور سال 1383

الهی هب لی کمال الانقطاع الیک...... ماه شعبان با تمام زیبایی هایش رسید......رجب که از دست رفت ، خدا کند قدر ... ادامه مطلب
/ 81 نظر / 15 بازدید
يا من عليه معولی يا من اليه شکوت احوالی   من اينجا بس دلم تنــــگ است
/ 62 نظر / 16 بازدید