پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

سالروز رحلت ابرمرد تاريخ معاصر معجزه قرن رهبر بيدارگر اسلام پرچمدار اسلام ناب محمدی.ص. سيد روح الله الموسوی الخمينی.رحمت الله عليه. بر دلهای سوخته از ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 16 بازدید
یاکاشف الکرب گفت : چرا گریه می کنی؟گفتم : این گریه نیست!!! حرف دل است..........می خواست کلامی!جمله ای!سخنی! شود و از ... ادامه مطلب
/ 67 نظر / 17 بازدید