پست های ارسال شده در فروردین سال 1383

سالروز رحلت جانسوز رسول نور.ص. و شهادت کريم اهل بيت امام حسن مجتبی.ع. و شهادت امام مهربانيها علی بن موسی الرضا.ع. بر قلبهای عزادار ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 17 بازدید
هوالعليم راوی گويد:چون زنان و اهلبيت.ع.و عيال امام حسين.ع.از شام محنت فرجام آهنگ سرزمين خود نمودند و به سرزمين عراق رسيدند.به ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 15 بازدید
شورعشق هيچ در وقت سحر دم صبحی که هوا تاريک است به فلق خيره شدی؟؟ ديده ای دست فلک! با توانايی خاص چه خطوطی زيبا می کشد ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 18 بازدید