وقتی هدف او شد.....راه او شد.......و به خاطر او شد.......می شوی شهيد چمران که در هر جمله اش؛ هر قدمش و هر ثانيه عمرش خدا موج می زند........

 

خدایا تو می دانی که تار و پود وجودم با مهر تو سرشته شده است.
از لحظه ای که بدنیا آمده ام نام تو را در گوشم خوانده اند و یاد تو را در قلبم گره زده اند.
تو می دانی که سراسر عمرم هیچگاه تو را فراموش نکرده ام. در سرزمین های دوردست فقط تو در کنارم بودی...در شبهای تار فقط تو انیس دردها و غمهایم بودی...در صحنه های خطر فقط تو مرا محافظت می کردی ...اشک های ریزانم را فقط تو مشاهده می نمودی ...بر قلب مجروهم فقط یاد تو و ذکر تو مرهم می گذاشت.


خدایا تو می دانی که من در زندگی پر تلاطم خود لحظه ای تو را فراموش نکردم.همه جا به طرفداری حق قیام کردم. حق را گفتم. از مکتب مقدس تو در هر شرایطی دفاع کردم. کمال و جمال و جلال تو را بر همه ی مخالفان و منکران وجودت عرضه کردم و از بد گویی ها و تهمت ها و ناسزاهای آنها ابا نکردم.


خدایا تو مرا عشق کردی که در قلب عشاق بسوزم.

تو مرا اشک کردی که در چشم یتیمان بجوشم.

تو مرا آه کردی که از سینه بیوه زنان و دردمندان به آسمان صعود کنم.


/از نیایش های شهید چمران/