به نام خداوند هستی بخش مهربان

ای کسانی که ایمان آورده اید ! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که نسبت به آنها اظهار محبت کنید در حالیکه قطعا به آن حقیقت که برای شما آمده ( یعنی قرآن) کافر شدند و به این علت که به خدا ، پروردگارتان ایمان آورده اید ، پیامبر و شما را [ از دیارتان ] بیرون می کنند. اگر برای جهاد در راه من و طلب رضایم بیرون آمده اید. [چرا] پنهانی با آنها رابطه ی دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم. و هر کس از شما چنین کند ، قطعا راه درست را گم کرده است * اگر بر شما دست یابند ، دشمن ما می شوند و به آزارتان می پردازند و زبانشان را به سوی شما به بدی می گشایند و دوست دارند که شما [نیز]کافر شوید *1

 

 

به نام خداوند هستی بخش مهربان

بی تردید ، کسانی که با خدا و رسولش دشمنی و مخالفت می کنند ، آنها در [زمره ی ]خوارترین افرادند * خدا مقرر داشته است که : قطعا من و فرستادگانم پیروز گردیم . همانا خداوند قوی و شکست ناپذیر است * هیچ قومی را نمی یابی که به خدا و روز واپسین ایمان آورده باشند در حالیکه با کسانی که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند دوستی کنند ، هر چند آنان پدران یا پسران یا برادران یا خویشان شان باشند.....**

 

پ ن : پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد به حق در قیامت خواهند فرمود که : قوم من قرآن را مهجور گذاشتند!!

عزت را از خدا و با خدا اگر ببینیم  کار تمام است ....

 

* آیات 1 و 2 سوره مبارکه ممتحنه

** آیات 20 ، 21 و 22 سوره مبارکه مجادله