نشسته ام چو غباری

به شوق اذن دخول

بیا بگو نتکانند 

پادری ها را

 

_  نایب الزیاره خواهم بود انشالله .

_ تعدادی از کامنت های پست قبل بی جواب ماند .و به نظرم بعضی هاشان خیلی جای حرف داشت . به شرط حیات بعد از بازگشت پاسخ خواهم داد.

من کبوتر بقیع ام +