تمام پول تان را برای یک هدیه خرج نکنید.بهتر است گاهی بی مناسبت هم برایش هدیه بخرید.اکسیر گل و عطر را  از یاد نبرید. اصولا زن ها از دیدن کتاب و کارت پشت نویسی شده هم لذت می برند.نمونه اش خود ما که صفحه ی اول سررسید 92 مان را شانصد بار بیشتر خوانده ایم.همین دو و نیم خط برای مان کلی خوشایند است.

سعی کنید هنر هدیه دادن را بیاموزید.با دلیل و بی دلیل ، همراه با یک جمله ی محبت آمیز....