گفتیم تا روز زن از راه نرسیده به استقبالش برویم و در چند پست کوتاه به جای خانم ها به آقایان محترم عرض بنماییم که برای داشتن همسر شاداب و آرام می شود کارهای کوچکی کرد که نتایج بزرگی به دنبال دارد.زیاده غصه نخورید که اگر عمری بود به خانم ها هم خواهیم گفت انشالله.

 

اول ؛

به خانم ها زیاد محبت کنید.اگر فکر می کنید خیلی هم آدم با محبتی هستید ولی همسر شما از آرامش لازم در این زمینه برخوردار نیست لطفا در محبت خود غلو بفرمایید.کمی زیاده روی در محبت به زن ها _اعم از مادر یا همسر _ اصلا ضرری ندارد .گاهی وقت ها ظرفیت محبت آن ها بیش از ابراز محبت شماست.پس در این کار کم فروشی نکنید ...نتیجه ی خوبی خواهد داشت به لطف خداوند مهربان.