خدا را شکر کرده بود برای نگه داشتن دستان ابراهیم خلیل الله از ذبح فرزند

یک ماه بعد

نشسته بود بالای سر علی اکبرش

اول ذبیح بنی هاشم

 

* یا مُمسِکُ یَدَی ابراهِیم عَن ذِبحِ ابنِه

دعای عرفه

 

پ ن ؛

این روزها می شود در کنار مقتل و زیارت عاشورا و ناحیه  ی مقدسه یک ساعتی وقت بگذاریم و دعای عرفه بخوانیم!

روضه ای خواهد بود....