ميلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی.ص.

و صاحب مذهب تشيع امام جعفر صادق.ع.

مبارک باد.

ای که دلم زنده به سيمای توست

جان مرا جان ز تولای توست

خستگی جان من از بستگی

در شکن زلف چلیپای توست

در نظرم باغ جهان خرم است

تا نظرم در رخ زيبای توست

هر چه در آفاق تماشا کنم

چشم دلم محو تماشای توست

ای دل عالم که دل عالمی

چون دل من واله و شيدای توست

کلی و در هستی اجزای کل

هستی کل بسته به اجزای توست

مظهر اسماء الهی تويی

اين دو جهان مظهر اسماء توست

اسم تو پر کرده فضای وجود

ما متحير که کجا جای توست

ای که قيامت ز قيامت به پاست

جنت عشاق تو سيمای توست

شاعر:متاسفانه نمی دانم.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

البته بايد بگويم که ما امشب يک جشن تولد ديگر هم داريم.

چهار سال پيش مقارن با اين عيد بزرگ خدا به ما هم يک عيدی بزرگ داد

به نام:

محمد سراج الدين

به اميد برافراشته شدن پرچم اسلام ناب محمدی بر بلندای زمين.

التماس دعا.ياعلی.ع.