به مکه آمدم ای عشق ، تا تو را بینم

تویی که نقطه ی عطفی به اوج آیینم

کدام گوشه ی مشعر ، کدام کُنج مِنا

به شوق وصل تو ، در انتظار بنشینم

روا مباد که بر بنده ات نظر نکنی

روا مباد که ارباب جز تو بگزینم

چو رو کنی به رهت درد و رنج نشناسیم

ز لطف روی تو ، دست از ترنج نشناسیم

.

.

.

دعا کنید دست خالی برنگردم

حلالم کنید

.

.

عکس نیمه ی ماه ذی العقده است ، زیر ناودان طلا....

شعر : مرحوم آقاسی.