سالروز به امامت رسيدن حضرت صاحب الزمان .عج.مبارک باد.

بالاخره يک روز خواهی آمد......

می دانی! مشيت الهی از هيچ قانونی اطاعت نمی کند.يکهو ديدی لول(با کسره لام و واو) کائنات عوض شد.يکهو ديدی ويلای طور خاموش شد و برق تجلی رفت.يکهو ديدی هزاران موسی برای هدايت يک فرعون به راه افتادند.يکهو ديدی همه هستی مثل يک دسته کبوتر روی ناودان تماشای تو نشست.يکهو ديدی صبح شد و خدا خواست در اشک دلدانگانش دوش بگيرد.يکهو ديدی طلسم غنچه ها شکست و دوشيزه بيرنگی از ميان شکوفه های تماشا رد شد...........

من خواب ديده ام بشريت نو خواهد شد.من خواب ديده ام کبوترانی که رفته بودند تا ردپای زيتون را تهجی کنند ......باز خواهند گشت.با پروانه هايی که در ململ نبض احساس پر می زنند.من خواب ديده ام عشق بين همه ما تقسيم خواهد شد به اندازه قلبهايمان.من خواب ديده ام خداوند با تمام فرشتگانش روی برگ درختی خواهد نشست و ما خواهيم توانست با چشم های خواب آلوده مان رويای بی نهايت را مکاشفه کنيم.

من خواب ديده ام بارانی بر ما خواهد باريد که ما در شستشوی آن همه يوحنا خواهيم شد......

/برگرفته از کتاب ترجمه زخم.نوشته احمد عزيزی/