از قدیم  گفته اند که چون فرزند پسر باشد امید مادر گردیده و چون دختر ؛ مونسش!

الحمدالله که بشرای عزیز من چند ساعتی قبل هدیه ای گرانبها از خدا گرفت.و از آنجا که ما هم هنوز نمی دانیم نامش فاطیماست یا بشری ، زهراست یا کوثر ؛ فقط اعلام می کنیم که چونان خودش که  از با خبر شدن فرزند دار شدن دیگران بسی خوشحال می شد، ما نیز خرسندیم که بانویی با جوراب های صورتی اش مهمان زمین شدست. 

پ ن : تا می آییم به این غربتکده عادت کنیم و به زندگی مان برسیم ، یکی پیدا می شود و دل ما را شُخم می زند که ؛ های خاله خانم ، من هم به لیست دلتنگی هایت اضافه کن!

بعدا نوشت : نام این بانوی صورتی پوش "یسنا" گذاشته شد. به گفته پدر بزرگوارش یعنی ستایش ، نماز و نیایش.