چند روز بعد از عاشورا ، از طرف همسر یکی از بستگانشان تعریف کرد که شب عاشورا ، یکی از شلوغ ترین شبهای سلمانی آقایان است !! راوی هم مثل من داشت شاخ در می آورد. که مثلا چه کار می کنند ؟ گفته ؛ موهای شان را رنگ می کنند ، مدل روز هم رویش پیاده می کنند و می روند برای عزاداری !!

حالا بماند که طرف رفت زیر یک علامت سوال بزرگ که چه دلیلی داشته مغازه اش را باز بگذارد و پول این مدلی جمع کند ؟ نکته ی تاسف بار بزرگش همین عزاداری های پوک و توخالی و عزادارهای .... است.

البته در نمای کوچکتر و نزدیک ترش خود ما هم گاهی گرفتاریم ها ، می خواهیم برویم مجلس عزای مولای مان ، دو ساعت فکر می کنیم که کدام لباس بهتر است و کدام چادر بیشتر "برق" می زند! ضد آفتاب کرم پودر دار هم می زنیم ، قربة الی الله ! بعضی ها هم وارد که می شوند بوی عطرشان کل هیات را پر می کند...

این روزها کاروان اسرا  نزدیک شام شده اند ، روزهای غم های بزرگ ، روزهای خطابه های بزرگ ، روزهای روضه های بزرگ ...

فقط همین ها یادمان باشد ...