مَثَلِ من ، مثل مرده ای است که از خاک سر برآورده و استخوان های پوسیده و پودر شده اش دوباره به اذن خدا ، روی هم جا گرفته ، خاک و خُلی و خسته ام... اما نه از آن فشار قبر و نه از آن پوسیدگی و تجزیه شدن ها ، من از خود خودم خسته ام ! از راه های بی  جایی که رفتم ، از سنگ های بزرگی که به عمد جلوی پای خودم گذاشتم ، از این دویدن هایی که نفسم را تنگ کرد و آخر کار مرا کُشت ، خسته ام!

مَثَل من ، مثل کارگرهای معدنی است که با صورت های سیاه و چشم های خون گرفته از دل کوه یا زیر زمین بیرون می آیند. سرشان مثل سنگ های معدن سنگین است و چشم شان طاقت نور ندارد...

مَثَل من ، مثل بی خانمان های کوچه گرد ، توی هوای مه آلود اروپاست ! سرما زده  و گرسنه و تنها ...با لباس های پاره پاره و چشم های نگران و دست های خالی ....

مَثَل من ، مثل یک شهاب سنگ توی کهکشان  است.....گداخته و تنها ....پر شتاب در حال حرکتم تا قرار باشد به کدام نقطه کوبیده شوم ، پودر شوم ، بسوزانم و ویران کنم !

من  خودم که باشم ، بی شما باشم ، همین  ام آقا

همین ام اگر آن دست لطف و نگاه مهربان شما نباشد ....هزار بار بدبخت تر از این ام اگر امید و عشق به شما نباشد....

به شما که وصل می شوم از همه ی مردن ها و معدن ها و کوچه ها و کهکشان ها ، رها می شوم ، می رسم به بهشت اشتیاق شما که نه دردی را حسّ می کنم و نه غمی به دل دارم.

این یک سال شمسی گذشت و باز ما لایق شما نشدیم.به ما باشد که هیچگاه به آن ظرفیت نمی رسیم....زمین چه خونها که به خود ندید و جهان چه دردها که نکشید....چقدر غصه های دل تان را اضافه کردیم و چقدر برای تان کار نکردیم!! خوب ها که خوب تر و آب دیده تر شدند و انصافا بدها در سفاکی و بی خردی چیزی کم نگذاشتند.... این یک سال خورشیدی سخت گذشت آقا...خیلی سخت!

از بچه های زنده سوزانده شده ی میانمار ، تا سرهای بریده شده ی سوری ها ، از ساطورهای وحشی آفریقا ، تا بمب های هدایت شده ی افغانستان ، از انتحاری های عراق ، تا ماشین های بمب لبنان ، از بچه های یتیم فلسطین تا مظلومان همه ی عالم ، هر کجا را که نگاه می کنیم درد و خون و غم و مظلومیت است....

از حقوق بشر سازمان ملل بی زاریم آقا ، شما برای ما مهربانی عامه ات را ارمغان بیاور . دردمند حقیقی مان کن ، نه این غصه ی آب و نان  که به جان مان افتاده....

با همان انگشتان مبارکت اشاره ای بفرما و دل های بی تاب مان را بی تاب تر کن ! شاید مضطر شویم و بفهمیم که جهان جز با ظهور شما سامان نخواهد گرفت....

.

.

.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم