با اجازه ی خوبان و بزرگان بنده چند نقد دارم به دوستان شبیه به خودم ! مایی که حداقل از نظر ظاهر به هم شبیه هستیم و الا درون هر کدام از ما را فقط خدا می شناسد و البته هر که متقی تر باشد نزد خدا عزیزتر است.

بعد از چند سال ، نوروز امسال ما هم افتادیم به دید و بازدید در تعطیلات که محاسن زیادی هم دارد و خدا را شکر کلی خوش می گذشت ولیکن اتفاقات و عرف های جالب و جدیدی دیدم که برایم بسی اعجاب انگیز !! و ناراحت کننده بود.اینکه قبح خیلی از چیزها ریخته شده و متاسفانه تا حدودی هم فراگیر شده. و اولین آن ها رفتار با نامحرم است : (

یک نوع یَلِگی و بی توجهی به محیطی که نامحرم در آن حضور دارد....شوخی های بی مورد و چشم در چشم شدن ها ، خنده های آنچنانی و رد و بدل شدن پیامک ها. آدم درست و حسابی هم نیستیم که هی تذکر بدهیم و خیر سرمان امر به معروف و نهی از منکر کنیم.لابد طرف جواب بدهد که مثلا خود شما که فلان عیب و بهمان گناه و .....را دارید ساکت لطفا! بس که پررویی فراوان شده ! یعنی من کل این نوشته را علامت تعجب بگذارم باز کم است ها !!!

حالا خدا را شکر شما که ما را نمی شناسید و الحمدالله و المنة ، خبر از احوالات ما ندارید ، به این قضیه کمی دقت کنید و اگر مقدورتان است به افرادی که مبتلا شده اند متذکر شوید. برای مایی که محجبیم به حجاب مادرمان فاطمه سلام الله علیها و مردانی که مقتدای شان ائمه ی معصومین سلام الله علیهم هستند ، شایسته نیست.