یا فاطر السموات

در هر دو جهان اسیر و در بند توییم

در باغ بهشت آرزومند توییم

در روز جزا که دشمنان می گریند

یا فاطمه.س.ما گدای لبخند توییم

.

.

فقط دلم می خواد فخر بفروشم به آقایون خصوصا تو همچین روزهایی!بگم لذت مادر شدن ، شیرینی به دنیا آوردن بچه ، لذت درک این افتخار که شایسته هستی اشرف مخلوقات خدا رو نه ماه در وجودت نگه داری و بعد هم با جان و دل بزرگش کنی و هزاران لذت دیگه فقط مخصوص خانم هاست!!

بعد هم یه حس رو بگم : اینکه ما که لطف و محبتمون هزاران بار کمتر و با شناخت کمتره جونمون رو می دیم برای بچه مون ، حیف که قدر مادر عالم رو نمی دونیم که حتما محبتش و بخشش و لطفش قابل شمارش نیست....

مادر از اینکه مادر صداتون می کنم شاد می شم مثل شادمانی کودک وقت دویدن در باد

مادر از اینکه مرا به تو نسبت می دهند و این روزها رو چند برابر برای من تبریک می فرستند مفتخرم مثل افتخار گدایی که در کنار شاهی می نشیند

مادر جان مدد کن تا به دست عنایت و بزرگواری خود شما شایسته ی مقام مادر شدن باشیم و قدر این موهبت الهی رو بدونیم!

.

.

 

مادر

اگر نشناختمت کوتاهی ام را ببخش

و فرصت یک بوسه کوچک بر دستانت را از من مگیر...

محشر را به امید آن لحظه انتظار می کشم!